Smörjfett Universal Patron

SKU: 1702200 Category:

Description

MICRO Universal fett är ett litiumfett EP2 avsett för smörjning av både kul-, rull- , glidlager och chassismörjning.

Namn Artikelnr
Smörjfett Universal Patron 400 gram 1702200